Website các sự kiện của P.A Việt Nam

Đơn Vị Tổ Chức

Loading...

Đơn Vị Đồng Hành

Loading...

Tài Trợ Kim Cương

Loading...

CUỘC THI TẠO DẤU ẤN CÁ NHâN CÙNG TÊN MIỀN QUỐC GIA ID.VN

Website các sự kiện của P.A Việt Nam

Nhà Tài Trợ Bạc

Loading...

Đối Tác Truyền Thông

Loading...

Mục tiêu cuộc thi

Loading...
Website các sự kiện của P.A Việt Nam

Các hoạt động lớn

Đối tượng tham gia

Loading...
Loading...

ĐẶC BIỆT, NHẬN GÓI QUÀ TẶNG CHO NGƯỜI THAM DỰ TRỊ GIÁ ĐẾN

6.000.000 VND

Không có thông tin cho loại dữ liệu này

Hội đồng ban giám khảo

Loading...

TỔNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

40.000.000 VND

Loading...

Thể lệ cuộc thi

Không có thông tin cho loại dữ liệu này

mẫu gợi ý theo ngành

Các bạn thí sinh có thể tham khảo một số mẫu gợi ý dành cho các chuyên ngành

Hành trình cuộc thi

Không có thông tin cho loại dữ liệu này

Bình Chọn Giải Thưởng

Media Superstar: 4.000.000₫

Không có thông tin cho loại dữ liệu này

Đối tác

Đơn Vị Tổ Chức

Loading...

Đơn Vị Đồng Hành

Loading...

Nhà Tài Trợ KIM CƯƠNG

Loading...

Nhà Tài Trợ BẠC

Loading...

Đối Tác Truyền Thông

Loading...

Đối Tác Trường Học

Loading...