Loading...
Loading...

Sự kiện

Danh sách

Data Day 2023

Sự kiện lớn có sự góp mặt của các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề dữ liệu sẽ góp phần đưa doanh nghiệp Việt Nam có những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp chuyển đổi số quốc gia.

Personal Branding 4.0

Giúp các bạn trẻ từ 18-23 tuổi có cơ hội xây dựng và quản lý thương hiệu cá nhân của mình trên Internet, thu hút sự chú ý từ nhà tuyển dụng và cộng đồng mạng